Bir dizi Yaşam Bilimleri uygulaması için kaliteli ve yenilikçi ürünler sunuyoruz:

Genomik Araştırmalar

  • Nükleik Asit Pürifikasyonu
  • Polimeraz Zincir Reaksiyonu
  • Yeni Nesil Dizileme (NGS)
  • Mikrodizileme

Proteomiks

  • Protein Pürifikasyonu
  • Protein Ekspresyonu

Hücre Biyolojisi

  • Hücre Kültürü
  • Kök Hücre Araştırmaları
  • Hücresel Testler